O projekcie

Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej

„Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej“ RPO Warmia i Mazury 2007-2013

 

Nowoczesne centra informacji turystycznej powstaną w 23 miejscowościach Warmii i Mazur. Wszystko to dzięki projektowi „Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej“, który samorząd województwa realizuje w partnerstwie z 23 jednostkami z województwa warmińsko-mazurskiego.

Efektem projektu mają być nowoczesne, w pełni wyposażone i oznakowane centra informacji turystycznej w Bartoszycach, Biskupcu, Ełku, Fromborku, Gietrzwałdzie, Giżycku, Gołdapi, Iławie, Jedwabnie, Kętrzynie, Kozłowie, Lidzbarku Warmińskim, Morągu, Mrągowie, Olecku, Olsztynie, Orzyszu, Ostródzie, Pieckach, Piszu, Rynie, Tolkmicku oraz Węgorzewie. Ośrodki przystosowane będą do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Centra wyposażane są w nowoczesny sprzęt komputerowy służący obsłudze ruchu turystycznego, elektroniczny sprzęt biurowy oraz meble. Dzięki pieniądzom 
z projektu stworzony zostanie także system do indywidualnego zwiedzania 
my guide, który umożliwi turystom poznanie oferty turystycznej województwa oraz pozwoli na wcześniejsze zaplanowanie pobytu na Warmii i Mazurach.

Zmodernizowany regionalny system informacji turystycznej jest szansą 
na zwiększenie zainteresowania turystów i ukierunkowywanie ruchu turystycznego na wskazane i promowane zasoby turystyczne regionu Warmii i Mazur, co z kolei przyczyni się do rozwoju gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego.

Projekt „Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej“ realizowany jest dzięki dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.