Giżycko

Giżycko, miasto położone na przesmyku między jeziorami Niegocin i Kisajno. U zarania państwowości polskiej w okolicach Giżycka istniał szereg grodzisk Galindów. 

Z grodem Ysegupsa kojarzona jest wyprawa misyjna biskupa Brunona z Kwerfurtu z 1009 r., zakończona jego męczeńską śmiercią. Mieszkańcy Giżycka w 1910 r. ustawili na wzgórzu nad Niegocinem krzyż ku pamięci św. Brunona. Początki osady związane są z podbojami Krzyżaków, którzy przed 1337 r. wznieśli pierwszą drewnianą strażnicę Leczenburg, zniszczoną w trakcie najazdu litewskiego księcia Kiejstuta. Wybrano wówczas nową lokalizację i wybudowano murowany zamek, który został siedzibą krzyżackiej prokuratorii.

Przyzamkowa osada Nowa Wieś została wraz z zamkiem zniszczona w trakcie Wojny Trzynastoletniej. W 1475 r. odnowiona osada otrzymała przywilej lokacyjny, natomiast w 1612 r. uzyskała prawa miejskie, nadano jej herb (trzy leszcze na niebieskiej tarczy) oraz nazwę Lötzen. Po najeździe litewskim w 1657 r. ocalał jedynie zamek, ratusz i kościół, z kolei największy pożar w dziejach miasta (1822 r.) pochłonął ¾ zabudowy. Proces odradzania przyśpieszyła budowa twierdzy „Boyen” oraz powstanie garnizonu. W 1856 r. uruchomiono żeglugę parową na jeziorach, a w 1868 r. doprowadzono kolej. W 1909 r. otwarto największy na Mazurach szpital, a w 1926 r. uruchomiono dom zdrojowy. Intensywny rozwój Giżycka zatrzymał wybuch I wojny światowej. Okres międzywojenny to szybka odbudowa ze zniszczeń. 26 stycznia 1945 r. miasto zajęły wojska radzieckie, a 20 maja władzę w Łuczanach przejęła polska administracja cywilna. Po roku zmieniono nazwę Łuczany na Giżycko. Okres powojenny to dalszy rozwój miasta i związane z nim przydomki „Letnia stolica Mazur”, czy „Żeglarska stolica Polski”.

Giżycko

Giżycko

Biuro Informacji Turystycznej

ul. Wyzwolenia 2
tel. +48 87 428 52 65
www.gizycko.turystyka.pl
e-mail: infogizycko@post.pl

Sprawdź możliwości aplikacji

Galeria multimedialna