Bartoszyce

Bartoszyce to 25–tysięczne miasto położone w północnej części województwa warmińsko-mazurskiego po obu stronach malowniczej rzeki Łyny. Krzyżuje się tu wiele szlaków rowerowych, kajakowych oraz dróg prowadzących do nieodkrytej Rosji i jantarnych plaż obwodu kaliningradzkiego z historycznym Królewcem włącznie. Stąd niedaleko także nad Wielkie Jeziora Mazurskie, czy do stolicy województwa-Olsztyna.

Przed XIII w. tereny miasta włączone były do ziem jednego z plemion pruskich – Bartów. 
W XIV w. jako Barsztyn miasto przynależało do Państwa Zakonu Krzyżackiego. Prawa miejskie Bartoszyce uzyskały w 1326 r., od XVI w. były częścią Księstwa Pruskiego. Po I wojnie światowej na mocy traktatu pokojowego z 1919 r. Bartoszyce pozostały w granicach państwa niemieckiego. Po II wojnie światowej, zgodnie z ustaleniami konferencji jałtańskiej, miasto wraz z innymi terenami stanowiącymi 2/3 powierzchni Warmii, Mazur i Powiśla włączono do Polski.

Bogata historia miasta na przestrzeni ostatnich wieków zaowocowała wielokulturową mozaiką, która do dziś widoczna jest w różnych zakątkach miasta i jego okolicy. Najliczniejsze grupy mniejszościowe w mieście to: dawni mieszkańcy Prus Wschodnich, Ukraińcy, ludność z centralnej i wschodniej Polski oraz przesiedleńcy z Kresów Wschodnich II Rzeczypospolitej. Każda z tych grup, wnosząc swoje obyczaje, tradycję i kulturę przekazywaną z pokolenia na pokolenie, tworzy po dziś dzień osobliwy charakter miasta. 

W odkrywaniu licznych atrakcji i zabytków miasta sprzyja gościom szeroka oferta hoteli, restauracji i gospodarstw agroturystycznych, które świadcząc swoje usługi serwują lokalne specjały kulinarne.

 

Bartoszyce

Bartoszyce

Biuro Informacji Turystycznej

ul. Bohaterów Warszawy 96
tel. +48 89 762 98 80
www.gci.bartoszyce.pl
e-mail: gci@bartoszyce.pl

Sprawdź możliwości aplikacji

Galeria multimedialna