Węgorzewo

Historia grodu nad Węgorapą sięga pierwszej połowy XIV wieku. W 1398 r. nieopodal zamku wzniesionego przez Krzyżaków powstała osada Nowa Wieś, która w 1514 r. otrzymała przywilej lokacyjny. W 1571 r. książę pruski Albrecht Fryderyk nadał osadzie prawa miejskie, herb oraz nazwę Angerburg. Pierwszym burmistrzem grodu został Adam Krupa. W 1946 r. nadano miastu nazwę Węgorzewo.

Podczas wojen szwedzkich miasto zostało spalone i splądrowane. W latach 1709-1710 Węgorzewo dotknęła kolejna klęska – epidemia dżumy. Zmarło wówczas ponad 90 procent ludności miasta. W latach 1734 i 1736 na zamku węgorzewskim po trudach wojny i tułaczki odpoczywał król polski Stanisław Leszczyński.

Ożywienie miasta i wzrost liczby mieszkańców przyniósł rozwój sieci komunikacyjnej. W latach 1844-1856 Wielkie Jeziora Mazurskie połączono w jeden system wodny, co umożliwiło komunikację parową z Węgorzewa do Giżycka. Na przełomie XIX i XX w. powstała linia kolejowa. Każdego roku, w ramach Węgorzewskiego Tygodnia Żeglarstwa Lodowego, rozgrywano tu bojerowe mistrzostwa Niemiec, a w 1935 r. odbyły się tu mistrzostwa Europy. Po II wojnie światowej miasto zostało spalone przez wojska radzieckie, a zamek zniszczony. Odbudowano go dopiero w latach osiemdziesiątych. Do dziś zachowały się kamienice, budynek dworca kolejowego oraz dwie kaplice cmentarne.

W Węgorzewie regularnie odbywa się w okresie lata festiwal, gromadzący najciekawsze polskie i zagraniczne zespoły rockowe. W regionie mazurskim to jedyna tego rodzaju, o znakomitej renomie, cykliczna impreza przyciągająca corocznie tysiące miłośników dobrej, rockowej muzyki. W połączeniu z walorami turystycznymi, Węgorzewo stanowi niewątpliwie atrakcyjny punkt na mapie Mazur, do odwiedzenia nie tylko w czasie lata.

Węgorzewo

Węgorzewo

Biuro Informacji Turystycznej

ul. Loir et Cher 4
tel. +48 87 427 40 09
e-mail: infotur@wegorzewo.pl

Sprawdź możliwości aplikacji

Galeria multimedialna