Frombork

Pierwsze wzmianki o Fromborku pochodzą z 1278 r. Nazwę miasta przyjęto od Najświętszej Marii Panny, patronki katedry. Prawa miejskie nadał Fromborkowi biskup Eberhard z Nysy dnia 8 lipca 1310 roku. We Fromborku przebywał Mikołaj Kopernik, który jako kanonik kapituły warmińskiej żył i pracował na Wzgórzu Katedralnym niemal nieprzerwanie od roku 1510 do dnia swojej śmierci w maju 1543 roku. Właśnie tutaj Mikołaj Kopernik opracował "De Revolutionibus", dzieło które odmieniło dotychczasowe pojęcie o wszechświecie. Zespół katedralny na wzgórzu jest klejnotem architektury na Warmii i miejscem, gdzie pochowano Mikołaja Kopernika. 

Od czasów założenia życie mieszkańców miasta wiązało się głównie z rybołówstwem i rolnictwem. Z biegiem lat powstawały tutaj warsztaty rzemieślnicze świadczące głównie usługi dla kanoników i służby kościelnej. Już w średniowieczu wymieniano funkcjonowanie we Fromborku cechów krawców, piekarzy, piwowarów oraz gildii rybackiej. Rozwój turystyki, który nastąpił w końcu wieku XIX, spowodowany m.in. uruchomieniem w roku 1899 linii kolejowej, sprzyjał dalszemu rozwojowi miasteczka, jako znaczącego już ośrodka turystyczno-wypoczynkowego. Po zakończeniu wojny, w 1946 roku, podjęto decyzję o zorganizowaniu Muzeum Mikołaja Kopernika, które udostępniono zwiedzającym we wrześniu 1948. Odbudowa niemal kompletnie zniszczonego miasta była przedsięwzięciem wymagającym dużych nakładów pracy. Znaczący wkład w odbudowie miasta mieli harcerze oraz konserwatorzy zabytków. W ramach akcji Związku Harcerstwa Polskiego pod kryptonimem "Operacja 1001 Frombork", 2391 instruktorów i harcerzy za swoją pracę otrzymało najwyższe wyróżnienie - tytuł Honorowego Obywatela Fromborka.

Frombork

Frombork

Biuro Informacji Turystycznej

ul. Młynarska 5a
tel. +48 55 244 06 77
www.frombork.pl
e-mail: informacja.turystyczna@frombork.pl

Sprawdź możliwości aplikacji

Galeria multimedialna