Jedwabno

Gmina Jedwabno położona jest w południowej części województwa warmińsko-mazurskiego w zasięgu dwóch mezoregionów fizjograficznych: Pojezierza Olsztyńskiego i Równiny Mazurskiej. Jest terenem unikalnym pod względem przyrodniczo-krajobrazowym. Stanowi jedną z siedmiu gmin powiatu szczycieńskiego. Usytuowana wśród licznych jezior i lasów, jest niewątpliwie urokliwym zakątkiem Mazur. To właśnie jeziora (około 40 akwenów), lasy (ok. 63% powierzchni gminy) oraz rzeka Omulew stanowią o jej atrakcyjności.

Bogactwem gminy jest minimalne skażenie środowiska naturalnego (brak uciążliwości przemysłowych), co daje podstawę do jej nowoczesnego i ekologicznego rozwoju. Miejscowość Jedwabno jest siedzibą władz gminy. Dobrze rozwinięta sieć dróg powoduje, że komunikacja z dużymi aglomeracjami jak Warszawa i Gdańsk nie stanowi problemu. Przez Jedwabno przebiega droga krajowa nr 58, łącząca Olsztynek ze Szczuczynem oraz droga wojewódzka nr 508 i 545.
Herb Gminy Jedwabno przedstawia czerwony zamek nad wodą i dwa czarne kormorany zrywające się do lotu, odwołuje się do symboli przyrodniczych tego regionu oraz najstarszych dziejów tych ziem. Czerwony zamek symbolizuje trwałość i opiekuńczość, a woda symbolizuje nie tylko funkcję obronną, ale także, podobnie jak kormorany, ma odniesienie do miejscowej przyrody.
Przyjmuje się, że Jedwabno powstało krótko przed 1380 rokiem, gdy Krzyżacy zbudowali zameczek myśliwsko – obronny. W pobliżu zamku zbudowano kościół katolicki, który po reformacji stał się kościołem ewangelickim. W czasach średniowiecza była to jedna z ważniejszych osad bartniczych. Później, od XVI wieku, Jedwabno stało się wsią targową, posiadającą prawo organizowania jarmarków.
Jedwabno jest obecnie azylem spokoju i miejscem zdrowego wypoczynku.

Atrakcje powiązane z miejscowością

Kościół katolicki p.w św. Józefa

Kościół katolicki p.w św. Józefa

Kościół katolicki p.w. św. Józefa z 1930 roku wraz z plebanią położony jest w miejscowości Jedwabno. Kościół na początku swego istnienia spełniał funkcję kaplicy parafii Pasym. 

Jezioro Świętajno

Jezioro Świętajno

Jezioro Świętajno jest jednym z najczystszych jezior w Polsce. Zajmuje powierzchnię 217,19 ha, a średnia głębokość wynosi 11,9 m. Nad jeziorem znajdują się czyste plaże, wypożyczalnie sprzętu wodnego, pola biwakowe blisko linii brzegowych, ławki przy plaży. 

Rezerwat „Dęby Napiwodzkie”

Rezerwat „Dęby Napiwodzkie”

Rezerwat „Dęby Napiwodzkie” został utworzony w 1989 r. Zajmuje 37 ha powierzchni, i znajduje się w leśnictwie Nowy Las. Położony jest na terenie obszarów Natura 2000, Obszarów Chronionego Krajobrazu Puszczy Napiwodzko-Ramuckiej, między wsiami Nowe Borowe i Kot. Rezerwat jest przede wszystkim ostoją wielu gatunków ptaków. 

Rzeka „Omulew”

Rzeka „Omulew”

Płynąca przez teren gminy Jedwabno rzeka „Omulew” jest dopływem Narwi. Posiada status szlaku kajakowego, a tym samym pozwala na aktywną formę wypoczynku. Rzeka przepływa przez tereny „Zielonych Płuc Polski” a wśród nich przez Puszczę Kurpiowską, jej długość wynosi 114 km. Brzegi rzeki są niedostępne, porośnięte turzycami i trzcinami, a dno jest bardzo muliste. 

Ścieżka rowerowa oraz ścieżka dydaktyczna

Ścieżka rowerowa oraz ścieżka dydaktyczna

Ścieżka dydaktyczna i trasy rowerowe powstały z myślą o miłośnikach wycieczek. Leśna ścieżka dydaktyczna „Dłużek” o długości 3,5 km ma kształt pętli i przecina drogę krajową Jedwabno-Olsztynek. Trasa rozpoczyna się nad Jeziorem Dłużek, ale zwiedzanie można rozpocząć również ścieżką rowerową od strony Jedwabna.

Jedwabno

Jedwabno

Biuro Informacji Turystycznej

ul. 1 Maja 63
tel. +48 89 62-13-473
www.jedwabno.pl
e-mail: rsit@jedwabno.pl

Sprawdź możliwości aplikacji

Galeria multimedialna