Pisz

„Pisz leży w rejonie puszczy jego imienia, w sercu najdzikszej, najpierwotniejszej może mazurszczyzny” (Melchior Wańkowicz, Na tropach Smętka). Nazwa „Pisz” w mowie dawnych Prusów oznaczała bagna nad rzeką wypływającą z jeziora Roś. Nad Pisą Krzyżacy wznieśli zamek Johannisburg, przez polskich osadników, późniejszych Mazurów zwany Jańsborkiem. W 1645 r. podzamkowa osada stała się miastem. Napływali tu osadnicy z pobliskiego Mazowsza i Niemiec. W XVII w. przybyli tu bracia polscy, wyznawcy arianizmu. Nosili drewniane szable, pisali uczone księgi i w niedalekim Kotle organizowali ariańskie synody.

Przez pewien czas Pisz był twierdzą bastionową na granicy z Polską, odwiedzaną przez królów Władysława IV, Augusta II Mocnego i Stanisława Leszczyńskiego. U schyłku XVIII w. ożyła żegluga po Pisie. W następnym stuleciu przemysł drzewny, koleje, szlaki wodne i turyści uczynili z Pisza ważny ośrodek pogranicza Prus Wschodnich, a okolica nadal przyciągała osadników. Byli wśród nich staroobrzędowcy, którzy założyli w Piszu znaną w całej Europie drukarnię. W Piszu urodził się znany obrońca mazurskiej mowy Gustaw Gizewiusz.

W czasie I wojny św. w okolicy stoczono zimową bitwę nad Jeziorami Mazurskimi, decydującą dla kampanii 1915 r. W 1945 r. Pisz zajęła Armia Czerwona. Miasto zniszczono w około 70 %. Do opustoszałych gospodarstw przybywali polscy osadnicy z ziem dotkniętych wojną. Dla wielu z nich miejscową ludność stanowili Niemcy, których należało się pozbyć wraz z wszelkimi śladami niemieckiej kultury. Przykładem usuwania „niemieckości” było zniszczenie ruin krzyżackiego zamku.

Po 1989 r. dostrzeżono potrzebę nowego otwarcia na przeszłość. Pisz staje się miastem turystycznym. Oczekuje na ludzi tęskniących do pięknych zakątków Krainy Wielkich Jezior. Jest otwartą „Bramą Mazur”.

Pisz

Pisz

Biuro Informacji Turystycznej

ul. Plac Daszyńskiego 16
tel. +48 87 423 26 75
www.pdk.pisz.pl
e-mail: cit.pisz@home.pl

Sprawdź możliwości aplikacji

Galeria multimedialna