Morąg

Morąg (zwany dawniej: Morung, Moring, Mohrungen) to miasto należące do powiatu ostródzkiego w województwie warmińsko-mazurskim, zlokalizowane na terenie historycznej krainy zwanej Prusami Górnymi (z niem. Oberland). 

Na przełomie XIII i XIV wieku, okolicę zamieszkiwało pruskie plemię Pogezan. W drugiej połowie XIII wieku terytorium to zostało opanowane przez Krzyżaków. Wzniesiono zamek a następnie zbudowano osadę, która około 1327 r. otrzymała prawa miejskie. W 1525 r., gdy doszło do sekularyzacji, terytorium to stało się świeckim księstwem stanowiącym lenno Polski, zwanym Prusami Książęcymi. Zamek krzyżacki został wtedy częściowo rozebrany, a pozyskane w ten sposób materiały wsparły budowę pałacu, będącego miejską rezydencją rodu szlacheckiego zu Dohna. Przez następne stulecia Morąg należał do państwa pruskiego. Polskim miastem stał się dopiero w roku 1945.

Liczne zabytki, jak kościół farny, ratusz miejski czy pałac szlachecki świadczą o wielowiekowej i ciekawej historii miasta, którego rozwój zakłócany był poprzez liczne klęski żywiołowe, pożary i epidemie. Spore zniszczenia przyniósł pożar z 1697 roku. Uszkodzeniu uległ ratusz i zamek. Doszczętnie spłonęło Polskie Przedmieście, znajdujące się za jedną z bram miasta (Bramą Ostródzką), usytuowane wzdłuż drogi do Ostródy. Odbudowa miasta zajęła około 50 lat.

Wysokie moreny i przepięknie usytuowane jeziora dodają krajobrazowi tajemniczości. Można tu dostrzec ślady świetności dawnych dworów, wsi i folwarków. Morąg zamieszkiwało wielu znanych ludzi. W XVII i XVIII rodzina Obuchów, trudniąca się budową organów; Abraham Calovius, wybitny teolog i profesor uniwersytetu w Wittemberdze; poeta Johann Gottlieb Wilamovius oraz Johann Gottfried Herder, filozof niemiecki.

Morąg

Morąg

Biuro Informacji Turystycznej

ul. Plac Jana Pawła II 1
tel. +48 89 757 38 26
www.lot.mazury.pl
e-mail: lot.morag@op.pl

Sprawdź możliwości aplikacji

Galeria multimedialna