Miłomłyn

Miłomłyn – niegdyś osada handlowa założona przy zamku krzyżackim i młynie, prawa miejskie uzyskała w 1355 r. Miłomłyn utracił status miasta po II wojnie światowej w wyniku ogromnych zniszczeń.

Prawa miejskie odzyskał w 1998 r. Zachowały się niewielkie fragmenty średniowiecznych murów miejskich oraz obronna gotycka dzwonnica kościelna z XIV w., odrestaurowana w 1720 r., z barokową sygnaturą. Niewielki gotycki kościół św. Bartłomieja, wzniesiony w I poł. XIV w., rozebrano pod koniec XVIII wieku, a w latach 1898-1901 w jego miejscu wybudowano duży, neogotycki kościół (pod tym samym wezwaniem), który stanowi jeden z największych zabytków Miłomłyna. Z dawnego wyposażenia kościoła zachowały się 3 późnobarokowe rzeźby, ambona z początków XVIII w., gotycka chrzcielnica z przełomu XIV i XV w. i witraże z początku XX w. Miłomłyn stanowi doskonałe miejsce wypadowe dla turystów pieszych, rowerzystów i miłośników sportów wodnych.

Sprawdź możliwości aplikacji

Galeria multimedialna