Łukta

Siedzibą gminy jest Łukta (niem. Locken), położona przy drodze Olsztyn-Morąg oraz Ostróda-Dobre Miasto, nad malowniczą rzeką o tej samej nazwie. Herb miejscowości przedstawia 5 pałek wodnych, które symbolizują drogi do niejprowadzące. Bogata i burzliwa historia miejscowości ma swój początek w 1340 r. skąd pochodzą pierwsze wzmianki, natomiast już w 1352 r. otrzymała ona przywilej lokacyjny.

Już w 1414 r., podczas polsko-krzyżackiej tzw. „wojny głodowej”, wieś uległa znacznym zniszczeniom. Spłonęły wówczas 4 karczmy, młyn i 12 gospodarstw. Również podczas wojny trzynastoletniej miejscowość został spustoszona. W 1454 r. w Łukcie stacjonowali rycerze czescy w służbie Krzyżaków. Podania donoszą, że w połowie XVI w. we wsi były dwie karczmy, kuźnia i młyn, natomiast już pod koniec XVI w. istniały tu 4 karczmy oraz szkoła i cegielnia. W 1630 r. pożar strawił tartak i okazały młyn. Od 1706 r. Łukta była okolicznym centrum targowym, o czym świadczą odbywające się tu stale jarmarki końskie. W latach 1709-10 tereny te nawiedziła epidemia dżumy, wskutek której zmarła znaczna część mieszkańców. W 1783 r. Łukta stała się wsią królewską liczącą 33 domy. W latach 1806-07 miejsce to zostało spustoszone przez stacjonujące tam wojska napoleońskie. Po fiasku kampanii Napoleona, w pobliskich lasach grasował rozbójnik Tomlack ze swoją kilkuosobową bandą. Rozbójnik dawał się we znaki okolicznym mieszkańcom, a kres jego działalności położyło dopiero wojsko ściągnięte w tym celu z Ostródy. Upamiętnieniem jego zbójnickiej działalności jest nazwa leśniczówki Tomlak leżącej na płn. od Łukty. Po II wojnie światowej Łukta została wsią gminną. Współcześnie, podobnie jak w XVII w., Łukta stanowi centrum handlowo-usługowe gminy. Siedzibę mają tu samorządowe władze gminy, zakłady użyteczności publicznej, ośrodek kultury, szkoła, kościół i ośrodek zdrowia.

Sprawdź możliwości aplikacji

Galeria multimedialna