Braniewo

Braniewo położone jest w północno-zachodniej części województwa warmińsko-mazurskiego, w pobliżu granicy Polski (i Unii Europejskiej) z obwodem kaliningradzkim Rosji. Geograficznie leży na północno-zachodnim skraju Równiny Warmińskiej tuż przy granicy Wybrzeża Staropruskiego, niedaleko od ujścia Pasłęki do Zalewu Wiślanego. Obecnie jest stolicą powiatu, w skład którego wchodzi siedem gmin.

Braniewo to najstarsze miasto na Warmii i jedno z najstarszych w Polsce. W 1240 roku nad Pasłęką Krzyżacy wybudowali drewnianą warownię. Obok, na wyspie, nieco powyżej obecnego miasta kupcy założyli osadę targową. Najdawniejsza nazwa Braniewa brzmiała Brusebergue, a pochodziła od słów „Brussi” oraz „birge”, co znaczyło „pruski gród” (a zostało zniemczone na Braunsberg, czyli „brązową górę”). Prawa miejskie Braniewo otrzymywało dwukrotnie: w 1254 i 1284 roku. Miasto było pierwszą stolicą Warmii i pierwszą siedzibą biskupów warmińskich, stanowiąc ważne centrum kulturalne i oświatowe. Do końca XVIII wieku było też jedynym warmińskim portem morskim. W 1520 roku w tutejszym zamku gościł Mikołaj Kopernik.

Obok zabytków architektury, które ocalały z dawnej zabudowy, Braniewo oferuje również inne atrakcje. Należy do nich jedyny w województwie ogród botaniczno-zoologiczny, działający od ponad 50 lat. Na powierzchni 3,5 ha można obejrzeć ciekawe okazy fauny oraz kolekcję flory z drzewami pochodzącymi z przedwojennego ogrodu botanicznego.

Braniewo dysponuje szeregiem atrakcyjnych ofert inwestycyjnych. Szczegółowo prezentowane są one na stronie internetowej miasta: www.braniewo.pl.

Sprawdź możliwości aplikacji

Galeria multimedialna