Sępopol

Gmina Sępopol położona jest w północno-wschodniej Polsce z granicą północną stanowiącą granicę Państwa z Obwodem Kaliningradzkim. Niegdyś tereny te wchodziły w skład Barcji, czyli ziem pruskiego plemienia Bartów. Siedzibą gminy, jest miasto Sępopol leżące nad rzeką Łyną i uchodzącym do niej Gubrem.

Tym, co odróżnia go od innych miast powstających w podbijanych przez Krzyżaków Prusach, jest brak zamku, wokół którego zazwyczaj rozwijały się osady. Założony na wyspie w widłach dwóch rzek połączonych kanałem Sępopol uzyskał prawa miejskie w 1351 r.

Wciąż niepewne jest pochodzenie pierwotnej nazwy miasta. W dokumencie lokacyjnym pojawiła się nazwa Schiffenburg (niem. schiff – łódź, burg – zamek), ostatecznie zaś ustaliła się ona na Schippenbeil („beil" od staropruskiego "bil" – wieś, zamek). Już w XV w. na pieczęci miejskiej widniała "warownia okrętowa", która również obecnie jest herbem Sępopola.

W wojnie trzynastoletniej miasto opowiedziało się przeciwko Zakonowi, któremu jednak ostatecznie przypadło na mocy II pokoju toruńskiego w 1466 r. Wiek XVI i XVII to najlepszy okres dla Sępopola, dzięki funkcjonowaniu w pobliżu gościńca Warszawa-Królewiec. Pożary w 1749 r. i 1807 r. pozbawiły Sępopol ratuszów, ale to Armia Czerwona w 1945 r. zniszczyła miasto w 80 proc. Prawa miejskie odzyskało ono dopiero w 1973 r.

Unikatowa przyroda, miejscowości pełne bocianich gniazd (Gmina Sępopol to Ostoja Warmińska bociana białego) oraz cenne zabytki architektury stanowią ciekawy element wycieczek krajoznawczych. Położenie z dala od ruchliwych dróg sprawia, że można tu wypocząć i napawać urokami okolicy.

Sprawdź możliwości aplikacji

Galeria multimedialna