Olsztyn

Olsztyn, leżący na obszarze historycznej Warmii, został założony przez Kapitułę Warmińską, która 31 października 1353 roku wydała zasadźcy Janowi z Łajs przywilej lokacyjny. Miasto dostało nazwę Allenstein, czyli "gród nad Łyną". Najstarsza budowla Olsztyna, pochodzący z XIV wieku zamek gotycki w zakolu rzeki Łyny, niegdyś siedziba administratora dóbr ziemskich kapituły warmińskiej - stanowi chlubę miasta po dzień dzisiejszy.

Rozkwit miasta nastąpił w wieku XVI. Mieszkańcy utrzymywali się z handlu i rzemiosła. Wojny północne oraz epidemia dżumy spowolniły rozwój miasta, który ponownie nabrał tempa w drugiej połowie XIX wieku, po doprowadzeniu kolei. Na przełomie XIX i XX wieku wzniesiono nowe gmachy publiczne, powstała sieć gazowa, wodociągowa, elektryczna i telefony. Na ulicach miasta pojawiły się tramwaje.

Obecnie Olsztyn jest największym ośrodkiem administracyjnym, naukowym, kulturalnym i przemysłowym w województwie warmińsko – mazurskim. W mieście działają cztery muzea, dwa teatry, filharmonia, planetarium i obserwatorium astronomiczne, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski i trzy inne wyższe uczelnie, zakłady przemysłu meblarskiego, jedna z największych w Europie fabryk opon. Latem trwa w mieście festiwal „Olsztyńskie Lato Artystyczne” obejmujący wydarzenia z różnych dziedzin kultury.

Najsławniejszymi mieszkańcami Olsztyna byli: Mikołaj Kopernik pełniący w latach 1516 – 1521 funkcję administratora na olsztyńskim zamku, kompozytor Feliks Nowowiejski i architekt Erich Mendelsohn.

Olsztyn

Olsztyn

Biuro Informacji Turystycznej

ul. Staromiejska 1
tel. +48 89 535 35 65, +48 89 535 35 66
www.mazurytravel.com.pl
e-mail: info@mazurytravel.com.pl

Sprawdź możliwości aplikacji

Galeria multimedialna