Nowe Miasto Lubawskie

Rys historyczno-turystyczny Nowego Miasta Lubawskiego:

Udokumentowana historia Nowego Miasta Lubawskiego sięga roku 1325, kiedy komtur Ziemi Chełmińskiej Otto von Luterberg założył nad rzeką Drwęcą miasto nazwane Novum Forum(Nowy Targ). Stało się ono ważnym ośrodkiem administracyjno-gospodarczym Państwa Zakonnego, o czym świadczą zachowane do dziś zabytki budowlane. Nowe Miasto, w średniowieczu zwane takżeNuwenmarkt było jednym z najbardziej ufortyfikowanych miast Zakonu Krzyżackiego.

System obronny miasta powstawał w I połowie XIV wieku. Miasto otoczono podwójną fosą zasilaną wodami Drwęcy i obsypano międzywałem ziemnym. Mury obronne miały grubość około 1 metra, wysokość prawie 7 metrów. Uległy częściowemu zniszczeniu w XVII wieku i podczas Wojny Północnej (1700-1721), ale największe spustoszenia przyniósł im wiek XIX. Cegły z rozbiórki murów posłużyły do zabudowy ulicy Okólnej, powstałej w linii dawnych umocnień. Do dzisiaj zachowały się jedynie fragmenty tych fortyfikacji.Nowe Miasto Lubawskie ma wyjątkowy charakter - jest miastem o gotyckich korzeniach, dbającym o kultywowanie lokalnych tradycji i preferującym „życie bez pośpiechu”. Atmosferze odpoczynku sprzyja malownicze położenie miasta w dolinie meandrującej Drwęcy, która stwarza dogodne warunki do uprawiania sportu i rekreacji oraz aktywnej turystyki. W sezonie turystycznym organizuje się tu wiele cyklicznych imprez, które przyciągają rzesze turystów i mieszkańców. W „Ogrodzie Róż” odbywają się letnie koncerty plenerowe, a miłośników przyrody przyciągają ogólnopolskie spływy kajakowe na rzece Drwęcy. Na przełomie czerwca i lipca, podczas lokalnego święta Dni Nowego Miasta Lubawskiego, to wyjątkowe miasteczko zamienia się w turystyczną stolicę regionu.

Sprawdź możliwości aplikacji

Galeria multimedialna