Biskupiec

Miasto w południowo-wschodniej części Warmii, na Pojezierzu Olsztyńskim, nad rzeką Dymer.
Biskupiec to miasto, które „wyrosło” z osady przyzamkowej. W 1395 r. biskup Henryk III Sorbom wydał dokument lokacyjny. Nazwa miejscowości pochodzi od zamku biskupiego, który nie zachował się do obecnych czasów. Fakt jego istnienia znalazł odzwierciedlenie w herbie Biskupca.

Ze względu na odległe położenie od kupieckich szlaków Biskupiec był niewielkim, ubogim miasteczkiem. Jego mieszkańcy trudnili się głównie uprawą lnu oraz hodowlą bydła. Miasto wielokrotnie w swej historii trawione było przez pożary i borykało się z epidemiami dziesiątkującymi ludność. Dopiero wiek XIX przyniósł pozytywną odmianę. Nastąpił rozwój budownictwa, rzemiosł i usług. Powstawały drogi, zbudowano stację telegraficzną. Do miasta dotarła kolej. W 1910 r. zbudowano elektrownię, a w 1912 r. sieć wodociągowo-kanalizacyjną. O ile I wojna światowa nie spowodowała większych zniszczeń, o tyle w wyniku II wojny światowej Biskupiec został zniszczony niemalże w 50 procentach. Mimo to zachował się średniowieczny układ przestrzenny starówki. 

Bogata historia miasta i jego okolic sprawia, że jest tu mnóstwo ciekawych miejsc i zabytków do obejrzenia, a atrakcyjne położenie wśród lasów i jezior wpływa na rosnącą z roku na rok liczbę turystów. Dzięki temu rozwija się baza noclegowa i wzrasta jakość świadczonych usług. Pobyt niewątpliwie urozmaici kalendarz imprez. 

Dzisiejszy Biskupiec to miasto z dużym potencjałem. Działania samorządu nastawione są na rozwój mający na celu zarówno poprawę jakości życia mieszkańców. 

Biskupiec to miejsce, w którym promuje się i rozpowszechnia kulturę dobrego życia, ponieważ miasto jest członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Miast Cittaslow.

Biskupiec

Biskupiec

Biuro Informacji Turystycznej

ul. Plac Wolności 5c
tel. +48 89 715 47 42, +48 89 715 26 95
www.biskupiec.pl
e-mail: it@biskupiec.pl

Sprawdź możliwości aplikacji

Galeria multimedialna