Nidzica

Ziemia Nidzicka rozciąga się w południowej części regionu. Ze względu na swoje pograniczne położenie nazywana bywa Bramą Warmii i Mazur. Nidzica może pochwalić się ciekawymi zabytkami oraz bogatym kalendarzem kulturalnym i sportowym. Okolice miasta charakteryzuje niezwykle malowniczy, pagórkowaty krajobraz, wzbogacony licznymi jeziorami, lasami, mokradłami i torfowiskami.

Dzieje Nidzicy sięgają XIV wieku. Wybudowany wówczas zamek stał się siedzibą krzyżackiej administracji. Jest on największym na Mazurach obiektem tego typu o charakterze rezydencjalno-obronnym. Obecnie mieszczą się w nim: Nidzicki Ośrodek Kultury, Muzeum Ziemi Nidzickiej, restauracja i hotel, pracownia rzeźby, galeria malarstwa oraz miejsko-gminna biblioteka.

Z pamiątek przeszłości ocalał nie tylko zamek, ale również pozostałości murów obronnych z częściowo zachowanymi basztami, tzw. klasztorek (gotycka budowla o charakterze obronnym), neoklasycystyczny ratusz z 1842 roku, dawny browar oraz kościoły: pw. św. Wojciecha (pierwotnie z XIV wieku) i ewangelicki pw. św. Krzyża (z XIX wieku). Zabytkowe budowle sakralne są również w innych miejscowościach gminy Nidzica (Kanigowo, Łyna, Żelazno). Ze względu na swoją wartość przyrodniczą liczne miejsca na jej terenie zostały objęte ochroną rezerwatową.

Do najbardziej znanych imprez cyklicznych organizowanych w mieście i gminie należą: Dni Nidzicy, Festiwal Fantastyki, Nidzickie Targi Rzemiosła, Regionalny Festiwal Potraw z Mięsa Drobiowego, Festiwal Muzyki Pozytywnej. Historyczno-przyrodnicze i kulturowe walory Ziemi Nidzickiej czynią z niej atrakcyjny teren dla miłośników turystyki i wypoczynku. Dla nich wytyczono interesujące trasy piesze i rowerowe oraz szlaki wodne.

Atrakcje powiązane z miejscowością

Rezerwat przyrody Źródła rzeki Łyny

Rezerwat przyrody Źródła rzeki Łyny

Noszący imię prof. Romana Kobendzy rezerwat utworzono w 1959 roku, obejmując ochroną rozległą dolinę zajmującą 120,54 ha z licznymi bocznymi wąwozami i dolinkami o stromych zboczach. Dla wygody zwiedzających przy rezerwacie utworzone zostały parkingi, a na jego terenie – schody i pomosty ułatwiające penetrację zboczy oraz obserwowanie interesującego zjawiska, jakim jest wsteczna erozja źródliskowa. Stanowi ona zjawisko bardzo rzadko spotykane w Europie.

Rezerwat przyrody Jezioro Orłowo Małe

Rezerwat przyrody Jezioro Orłowo Małe

Jezioro Orłowo Małe położone jest 10 km na północ od Nidzicy. Można tu dotrzeć szlakiem turystycznym wiodącym ze wsi Orłowo do Brzeźna Łyńskiego. Z Nidzicy rowerzyści dojadą tu oznakowanym na żółto Szlakiem Bursztynowym. Najstarszy rezerwat faunistyczny na terenie powiatu nidzickiego utworzono w 1958 roku w celu ochrony żółwia błotnego (Emys orbicularis), gatunku zanikającego w Polsce. Przez wiele lat był on jedynym tego typu rezerwatem w kraju. Dla ułatwienia prowadzenia obserwacji nad jeziorem wybudowano taras widokowy.

Rezerwat przyrody Koniuszanka II

Rezerwat przyrody Koniuszanka II

Nazwa tego rezerwatu leśnego pochodzi od rzeki Koniuszanki, która przez niego przepływa. Rezerwat obejmuje obszar 64,55 ha, leżący przy ujściu rzeki do jeziora Omulew, a utworzono go w celu ochrony niezwykle malowniczego, przełomowego odcinka Koniuszanki oraz otaczających go lasów położonych na styku strefy pojeziernej z Sandrem Kurpiowskim. 

Tatarski Kamień koło Nidzicy

Tatarski Kamień koło Nidzicy

Uznany za pomnik przyrody Tatarski Kamień jest największym na Mazurach głazem narzutowym, pozostawionym przez ustępujący lodowiec. Obecne wymiary szaroróżowego granitognejsu wynoszą: obwód – 19 m, długość – 6,5 m, szerokość – 4 m, wysokość – 1,8 m. Nie są znane pierwotne wymiary bryły, które z biegiem lat zmieniały się na skutek jej rozbijania w celu pozyskania kamieni młyńskich i budowlanych.

Garncarska Wioska w Kamionce

Garncarska Wioska w Kamionce

Garncarska Wioska to przedsiębiorstwo społeczne w formie spółki z o.o. o statusie non profit, funkcjonujące w miejscowości Kamionka. Utworzyła je w październiku 2007 roku Nidzicka Fundacja Rozwoju „Nida”.

Sprawdź możliwości aplikacji

Galeria multimedialna