Mrągowo

Mrągowo (dawniej Sensburg) powstało na terenie dawnej Galindii i jest jednym z najstarszych miast na Mazurach. Prawa miejskie uzyskało w latach 1404-1407, a w roku 1444 mistrz krzyżacki Konrad von Ehrlichschausen odnowił pierwotny przywilej lokacyjny.

Obecną nazwę nadano po II wojnie światowej na cześć Krzysztofa Celestyna Mrongoviusa.

Na przestrzeni wieków Mrągowo borykało się z wieloma trudnościami. W 1698 r. miasto prawie całkowicie spłonęło. Nowy plan zabudowy pokrywał się w większości z planem sprzed pożaru, jednak budynki znacznie zmodernizowano. W latach 1708-1711 panowała epidemia dżumy, a susza i plagi myszy sprawiły, iż połowa użytków rolnych leżała ugorem.

W XVIII wieku stacjonowały tu pułki bośniackich wojsk. Budynek, w którym mieściła się ich strażnica stanowi najstarszy zabytek miasta.

Przełom XIX i XX wieku to okres szybkiego rozwoju miasta. Wzniesiono nowy kościół rzymskokatolicki, uruchomiono kolej wąskotorową oraz gazownię. Do użytku oddano koszary wojskowe, budynek sądu oraz szpital. Powstały brukowane drogi. W obecnym Parku im. Sikorskiego wybudowano wieżę widokową, a nad jeziorem Juno otwarto sanatorium. Podczas I wojny światowej Mrągowo nie odniosło dużych szkód, jednak niestabilna sytuacja utrzymująca się do roku 1920 utrudniała rozwój.

W 1945 r. część zabytkowego centrum miasta została zniszczona przez armię radziecką. W miejscu kamienic przy ratuszu powstał plac z widokiem na jezioro (obecnie pl. Jana Pawła II).

Różnorodność oraz ilość miejsc noclegowych (około 3500) sytuują miasto wśród wiodących ośrodków turystycznych Mazur. Mrągowo słynie z Pikniku Country, festiwali i ciekawych wydarzeń artystycznych. To miasto ludzi aktywnych.

Mrągowo

Mrągowo

Biuro Informacji Turystycznej

ul. Warszawska 26
tel. +48 89 741 80 39
www.it.mragowo.pl
e-mail: info@it.mragowo.pl

Sprawdź możliwości aplikacji

Galeria multimedialna