Kętrzyn

W 1329 r. nad rzeką Guber w miejscu staropruskiej osady Rast, Krzyżacy wznieśli drewnianą strażnicę. Jej głównym zadaniem była obrona części państwa zakonnego przed najazdami litewskimi. Wokół strażnicy zaczęło rozwijać się osiedle Rastenburg, spalone jednak w latach 1344 i 1346 wskutek najazdów pod wodzą książąt Olgierda i Kiejstuta. Wkrótce miejscowość podniosła się ze zgliszczy i została odbudowana. 11 listopada 1357 r. Rastenburg otrzymał przywilej lokacyjny na prawie chełmińskim. W tym samym czasie w miejscu zniszczonej strażnicy rozpoczęto budowę kościoła św. Jerzego.

Wiek XV to okres nasilającego się buntu mieszkańców Rastenburga przeciwko władzy Zakonu, wskutek czego w 1454 r. podbito zamek, uwięziono, a następnie uśmiercono prokuratora Wolfganga Sauera. Sekularyzacja Zakonu w 1525 r. miała znaczący wpływ na około stuletni okres świetności miasta. Przeprowadzono przebudowy m.in. spalonego kościoła św. Jerzego, a książę Albrecht założył szkołę przygotowującą uczniów do studiów na Uniwersytecie Królewieckim. Kres temu położyły liczne epidemie oraz wojny, w tym I wojna polsko-szwedzka, doprowadzając do upadku miasta.

Okres odbudowy i rozwoju miasta przypadł na połowę XIX w. Rastenburg zyskał brukowane drogi, połączenie kolejowe z większymi miastami i wiele nowych zakładów przemysłowych
oraz instytucji użyteczności publicznej. Wybuch I wojny światowej przyniósł kolejny kryzys, utrzymujący się do lat 30-tych XX wieku. Styczeń 1945 r. był wyjątkowo tragiczny dla miasta. Radzieccy żołnierze spalili prawie całą zabudowę Starego Miasta i Nowego Rynku wraz z zamkiem. 7 maja 1946 r. oficjalnie zmieniono nazwę miasta na Kętrzyn na cześć Wojciecha Kętrzyńskiego, krzewiciela polskości Mazur. Od tamtej pory sukcesywnie przeprowadzane są liczne modernizacje miasta.

Atrakcje powiązane z miejscowością

Budynek dawnej Loży Masońskiej

Budynek dawnej Loży Masońskiej

Neogotycki budynek wzniesiony z inicjatywny mistrza Antona Brillowskiego w latach 1860-1864 w miejscu dawnej fosy. Bryła budynku i wystrój architektoniczny elewacji inspirowany był późnym gotykiem angielskim i nawiązuje do ówczesnych tendencji architektonicznych. 

Kompleks rekreacyjno-sportowy Kętrzynianka

Kompleks rekreacyjno-sportowy Kętrzynianka

W okolicy jeziorka miejskiego, Stada Ogierów i Amfiteatru znajduje się kompleks rekreacyjno-sportowy Kętrzynianka. Odwiedzający mogą tu aktywnie spędzić wolny czas. 

Kościół ewangelicki p.w. św. Jana

Kościół ewangelicki p.w. św. Jana

Kościół ewangelicki z 1480 r. pierwotnie pełniący rolę kaplicy cmentarnej, zaadoptowany w XVI w. na Szkołę Wielką przez księcia Albrechta. W 1817 r. szkołę przeniesiono do innego obiektu, a w kościele przeprowadzono remont mający na celu dostosowanie budynku na potrzeby świątyni. 

Kościół p.w. św. Jerzego - Bazylika Mniejsza

Kościół p.w. św. Jerzego - Bazylika Mniejsza

Budowla trzynawowa wzniesiona w połowie XIV w. jest jednym z nielicznych zabytków, który łączył funkcje sakralne z obronnymi. Wkomponowany był w system obwarowań miejskich. 

Muzeum Mazurskie w Owczarni

Muzeum Mazurskie w Owczarni

Muzeum w Owczarni znajduje się w odległości 10 km od Kętrzyna i położone jest w malowniczym otoczeniu lasów nad rzeką Guber. Miejscowość zawdzięcza nazwę temu, iż w przeszłości na tym obszarze znajdowało się jezioro z wyspą, na której ówcześnie żyjąca ludność hodowała owce. Obecnie jedyny ślad po jeziorze to specyficzne ukształtowanie terenu.

Kętrzyn

Kętrzyn

Biuro Informacji Turystycznej

ul. Pl. M. J. Piłsudskiego 10/1
tel. +48 89 751 47 65
www.it.ketrzyn.pl
e-mail: it@ketrzyn.com.pl

Sprawdź możliwości aplikacji

Galeria multimedialna