Gołdap

Gołdap powstała z woli pruskiego księcia Albrechta Hohenzollerna, który w 1570 r. nadał jej dokument lokacyjny. Nazwa miasta pochodzi od dwóch staropruskich słów: gelde – dolina i ape – rzeka. W XVII w. nękana była ciężkimi pożarami. XVIII w. przyniósł epidemię dżumy, w wyniku której zmarło 2/3 mieszkańców. Po tym wydarzeniu nastąpił okres stabilizacji i rozwoju miasta. Przyczynkiem do tego było powstanie w 1719 r. garnizonu wojskowego. 

Ciekawostką jest, że na przełomie 1765-1766r. na zaproszenie dowódcy- generała von Lossow, Gołdap odwiedził Immanuel Kant (znany ze swojej awersji do podróży). Mieszkańcy upamiętnili to wydarzenie odsłaniając w 1997 r. obelisk poświęcony wybitnemu filozofowi. Rozwój miasta zahamowała I Wojna Światowa. Po odejściu wojsk rozpoczęła się odbudowa Gołdapi. Powoli znikały ruiny, rozwijała się gospodarka, kwitła kultura oraz życie turystyczno-wypoczynkowe. II Wojna Światowa również nie oszczędziła Gołdapi, która została zniszczona w 90%. Miasto podjęło trud odbudowy. W latach 60 dostrzeżono uzdrowiskowe atuty ziemi gołdapskiej. Badania powietrza i wód gruntowych dały rewelacyjne wyniki. Po roku 1989 samorząd Gołdapi opracował nową strategię rozwoju regionu. W 1995r. powstaje przejście graniczne Gołdap - Gusiew. Rozpoczyna działalność gołdapska podstrefa ekonomiczna. Starania o przyznanie statusu uzdrowiska zostają zakończone sukcesem w październiku 2000 r. Od tego czasu funkcjonuje sanatorium uzdrowiskowe, ściągając do Gołdapi rzesze kuracjuszy. Szczególną atrakcją uzdrowiska są tężnie i pijalnia wód mineralnych. Magnesem dla turystów jest także Piękna Góra z wyciągami narciarskimi, koleją krzesełkową i obrotową kawiarnią na szczycie.

Gołdap

Gołdap

Biuro Informacji Turystycznej

ul. Zwycięstwa 16
tel. +48 87 615 20 90
www.uzdrowiskogoldap.pl
e-mail: poczta@frrg.pl

Sprawdź możliwości aplikacji

Galeria multimedialna