Ryn

Miasto w województwie warmińsko-mazurskim nad jeziorem Ryńskim i Ołów. Początki Rynu nierozerwalnie związane są z ryńskim zamkiem, zbudowanym przez Krzyżaków w XIV wieku na przesmyku pomiędzy dwoma jeziorami. Podzamcze rozwijające się wraz z zamkiem dało początek przyszłemu miastu. Pod koniec XIV wieku Ryn stał się stolicą komturstwa.

Komtur zarządzał zamkiem i podległymi dobrami, odpowiadał za ściąganie podatków i danin, posiadał władzę sądowniczą, był głównym dowódcą wojskowym okręgu i głową wspólnoty zakonnej. Oprócz znaczenia militarnego Ryn pełnił rolę administracyjno – gospodarczą, zaopatrując zakon w ryby, miód i mięso. Z myślą o rozwoju gospodarczym powstawały tu liczne folwarki, tartaki i młyny. Kończący Wojnę Trzynastoletnią traktat toruński z 1466 r. pozostawił Ryn w obrębie państwa krzyżackiego. Pod koniec XV wieku podzamcze otrzymało prawo osiedla targowego, a w XVI wieku Ryn stał się centrum administracyjno–osiedleńczym. Po likwidacji zakonu krzyżackiego utworzono tu Starostwo Prus Książęcych.

Dalszy rozwój został zahamowany w XVII wieku wskutek najazdu Tatarów. Osada została spalona, a część mieszkańców wzięto w jasyr. Kolejnych spustoszeń dokonała epidemia dżumy. W 1723 r. Ryn otrzymał prawa miejskie, co przyspieszyło tempo rozwoju. Akcja germanizacyjna prowadzona w XIX wieku przyczyniła się do opowiedzenia się ludności za stroną niemiecką podczas plebiscytu w roku 1920.
W okresie międzywojennym Ryn zasłynął, jako miejscowość uzdrowiskowa. Funkcjonowało tu sześć hoteli, liczne lokale nocne, bary, kąpieliska i łaźnia. Można było tu dotrzeć parostatkami, autobusami pocztowymi, albo kolejką wąskotorową.

Obecnie Ryn jest jednym z najpiękniej położonych mazurskich miast i jednym z ważniejszych ośrodków turystycznych w regionie.

Ryn

Ryn

Biuro Informacji Turystycznej

ul. Hanki Sawickiej 1
tel. +48 87 421 80 61
www.rck-ryn.pl
e-mail: rck-it@wp.pl

Sprawdź możliwości aplikacji

Galeria multimedialna