Użytkowanie aplikacji

Aplikacja operuje na głównych zasobach danych, którymi są: miejscowości, wydarzenia, atrakcje, szlaki i wycieczki. Wszystkie zasoby z poziomu opcji głównych są prezentowane w postaci interaktywnej listy. Z listą związane są operacje wyszukiwania, sortowania, dodawania do kolekcji pobranych, a dla użytkowników zalogowanych: do planu wycieczki i ulubionych. Wybraną z listy pozycję można przeglądać w postaci danych szczegłówych. Jedną z podstawowych płaszczyzn prezentacji danych jest mapa. Uzupełnieniem informacji tekstowej i mapy są galerie zdjęć, plików audio lub wideo. Niektóre obiekty, miejscowości, szlaki mogą mieć audioprzewodnika dostępnego zarówno z poziomu mapy jak i informacji szczegółowych. Atutem aplikacji jest funkcja przewodnika, przy wsparciu której można odbywać szlaki i wycieczki. Użytkownik zalogowany może skorzystać z funkcji dodatkowych: dodawania wycieczek oraz rejestracji i przeglądania własnych miejsc. Warunkiem poprawnego działania niektórych opcji jest sprawne urządznie GPS. Przy braku połączenia z siecią Wi-Fi można pracować w trybie off-line na danych uprzednio pobranych.

 

 

Miejscowości

Przegląd listy zarejestrowanych miejscowości regionu. Po wyborze miejscowości przejście do danych szczegółowych miejscowości prezentowanych na stronach: informacje, galerie, atrakcje, wydarzenia, w pobliżu, opinie, szlaki i wycieczki. Ze strony informacje lub bezpośrednio z listy można uruchomić moduł mapowy z wizytówką wybranej miejscowości.

 

 

 

W pobliżu

Zadaniem funkcji jest odszukanie obiektów, miejsc znajdujących się w otoczeniu miejsca lokalizacji urządzenia w pewnej odległości, czyli w zadanym promieniu. Odległość reguluje się opcją filtruj z dolnego paska menu. Rezultat przeszukiwań zwracany jest w postaci odzielnych list: atrakcji,miejscowości, wydarzeń, wycieczek, szlaków.

   
 

Wydarzenia 

Przegląd listy zarejestrowanych wydarzeń w regionie. Po wyborze wydarzenia przejście do danych szczegółowych wydarzenia prezentowanych na stronach: informacje, galerie, miejsca, organizatorzy, podobne, opinie, szlaki i wycieczki. Ze strony informacje lub bezpośrednio z listy można uruchomić  moduł mapowy z wizytówką miejsca wydarzenia.

   
 

Atrakcje

Przegląd listy zarejestrowanych obiektów regionu. Po wyborze atrakcji przejście do danych szczegółowych atrakcji prezentowanych na stronach:informacje, galerie, wydarzenia, podobne, w pobliżu, opinie, szlaki i wycieczki. Ze strony informacje lub bezpośrednio z listy można uruchomić moduł mapowy z wizytówką wybranej atrakcji.

   
 

Szlaki i Wycieczki

Prezentacja trzech podobnych w obsłudze, choć ideowo odmiennych zbiorów: szlaki turystyczne, wycieczki, twoje wycieczki, gdzie szlaki turystyczne to bardziej oficjalne, tematyczne trasy, wycieczki to trasy zarejestrowane przez redaktorów, twoje wycieczki to wycieczki własne użytkownika lub upublicznione przez innego użytkownika. Niezależnie od typu, każdy taki zasób składa się z etapów.  Etap to docelowa miejscowość lub atrakcja. Etapy ułożone w kolejności wyznaczają trasę. Trasa jest prezentowana w postaci listy lub mapy. Trasę można zrealizować, czyli rozpocząć i kontynuować zgodnie z etapami. Każdorazowo aplikacja wskaże trasę od miejsca aktualnego położenia urządzenia do punktu docelowego etapu. Dopuszczalne są pominięcia i zmiany kolejności etapów. Użytkownik zalogowany może dodać swoją wycieczkę i utworzyć swoje etapy. 

   
 

Mapa

Moduł mapowy bez dodatkowej informacji. Udostępnia opcje:twoje położenie oraz wyszukaj. Twoje położenie lokalizuje urządzenie. Wyszukaj szuka i wskazuje lokalizację zadanej miejscowości lub obiektu. Ponadto zalogowany użytkownik może dodać wskazane miejsce do kolekcji twoje miejsca opcją menu kontekstowego.