Garncarska Wioska w Kamionce

(0)

Garncarska Wioska to przedsiębiorstwo społeczne w formie spółki z o.o. o statusie non profit, funkcjonujące w miejscowości Kamionka. Utworzyła je w październiku 2007 roku Nidzicka Fundacja Rozwoju „Nida”.

Działalność Garncarskiej Wioski oparta jest na kultywowaniu starych, ginących zawodów rzemieślniczych, na tradycyjnych technologiach, obrzędach i zwyczajach. Przedsiębiorstwo oferuje produkty ceramiczne, tekstylne, pamiątki regionalne, wyroby z papieru czerpanego. Prowadzi warsztaty: ceramiczne, bibułkarskie, florystyczne, malowania na szkle, wykonywania witraży i wytwarzania papieru czerpanego.

Wioska organizuje wizyty studyjne i szkolenia oraz zwiedzanie z przewodnikiem. Organizowane są tutaj: zajęcia na temat rzemiosła ceramicznego na Mazurach oraz świata tutejszej przyrody, pokazy toczenia na kole garncarskim, zwiedzanie kuźni mazurskiej z oryginalnymi narzędziami kowalskimi oraz 200-letniej stodoły zbudowanej bez użycia gwoździ. Goście mogą odwiedzać Jarzębinowy Amfiteatr, w którym od wiosny do jesieni odbywają się koncerty, spektakle teatralne, jarmarki, a także pokazowy Rajski Ogród z kilku tysiącami gatunków roślin w 30 zakątkach tematycznych.

Atrakcje w pobliżu

Tatarski Kamień koło Nidzicy

Tatarski Kamień koło Nidzicy

Uznany za pomnik przyrody Tatarski Kamień jest największym na Mazurach głazem narzutowym, pozostawionym przez ustępujący lodowiec. Obecne wymiary szaroróżowego granitognejsu wynoszą: obwód – 19 m, długość – 6,5 m, szerokość – 4 m, wysokość – 1,8 m. Nie są znane pierwotne wymiary bryły, które z biegiem lat zmieniały się na skutek jej rozbijania w celu pozyskania kamieni młyńskich i budowlanych.

Kurhan z Pielgrzymowa

Kurhan z Pielgrzymowa

Kurhan z Pielgrzymowa, jeden z najmłodszych pochówków „książęcych” kultury wielbarskiej, datowany już na około połowę V w. po Chrystusie, nosi ślady starożytnego rabunku. Kurhany były bogato wyposażone w cenne wyroby i przedmioty importowane. 

Sprawdź możliwości aplikacji

Galeria multimedialna