Tatarski Kamień koło Nidzicy

(0)

Uznany za pomnik przyrody Tatarski Kamień jest największym na Mazurach głazem narzutowym, pozostawionym przez ustępujący lodowiec. Obecne wymiary szaroróżowego granitognejsu wynoszą: obwód – 19 m, długość – 6,5 m, szerokość – 4 m, wysokość – 1,8 m. Nie są znane pierwotne wymiary bryły, które z biegiem lat zmieniały się na skutek jej rozbijania w celu pozyskania kamieni młyńskich i budowlanych.

Głaz leży przy osadzie Tatary koło Nidzicy. Jego nazwa wywodzi się od legendy związanej z obroną miasta przed najazdem Tatarów podczas potopu szwedzkiego w 1656 roku. Wspomagający wojska polskie Tatarzy najechali ówczesne Prusy Książęce i dotarli pod Nidzicę. Według jednej z wersji legendy wódz czambułu spożywał na głazie obiad, gdy w stojąco przed nim misę trafiła kula armatnia wystrzelona z nidzickiego zamku. Miało to skutecznie odstręczyć go od oblężenia miasta. Inna wersja przekazu głosi, że kula zabiła tatarskiego wodza, który pod głazem został pochowany. Na pamiątkę legendarnych wydarzeń na Tatarskim Kamieniu umieszczono kamienną kulę.

Atrakcje w pobliżu

Garncarska Wioska w Kamionce

Garncarska Wioska w Kamionce

Garncarska Wioska to przedsiębiorstwo społeczne w formie spółki z o.o. o statusie non profit, funkcjonujące w miejscowości Kamionka. Utworzyła je w październiku 2007 roku Nidzicka Fundacja Rozwoju „Nida”.

Sprawdź możliwości aplikacji

Galeria multimedialna