Rezerwat przyrody Koniuszanka II

(0)

Nazwa tego rezerwatu leśnego pochodzi od rzeki Koniuszanki, która przez niego przepływa. Rezerwat obejmuje obszar 64,55 ha, leżący przy ujściu rzeki do jeziora Omulew, a utworzono go w celu ochrony niezwykle malowniczego, przełomowego odcinka Koniuszanki oraz otaczających go lasów położonych na styku strefy pojeziernej z Sandrem Kurpiowskim. 

W tutejszych lasach występują drzewa o statusie pomnika przyrody. Odwiedzający rezerwat mogą korzystać ze ścieżki dydaktycznej z tablicami informacyjnymi, które wyjaśniają procesy zachodzące w środowisku leśnym.

Część górnego biegu rzeki również podlega ochronie – w granicach rezerwatu Koniuszanka (24,04 ha). Występuje tutaj zjawisko sufozji: w okolicy osady Rakarnia rzeka zanika, by 2 km dalej ponownie wypłynąć spod ziemi. Szlak podziemnego cieku obfituje w powstałe za jego przyczyną osuwiska nazywane lejami sufozyjnymi. W rezerwacie rośnie blisko 80 drzew o wymiarach pomnikowych.

Atrakcje w pobliżu

Rezerwat przyrody Jezioro Orłowo Małe

Rezerwat przyrody Jezioro Orłowo Małe

Jezioro Orłowo Małe położone jest 10 km na północ od Nidzicy. Można tu dotrzeć szlakiem turystycznym wiodącym ze wsi Orłowo do Brzeźna Łyńskiego. Z Nidzicy rowerzyści dojadą tu oznakowanym na żółto Szlakiem Bursztynowym. Najstarszy rezerwat faunistyczny na terenie powiatu nidzickiego utworzono w 1958 roku w celu ochrony żółwia błotnego (Emys orbicularis), gatunku zanikającego w Polsce. Przez wiele lat był on jedynym tego typu rezerwatem w kraju. Dla ułatwienia prowadzenia obserwacji nad jeziorem wybudowano taras widokowy.

Sprawdź możliwości aplikacji

Galeria multimedialna