Rezerwat przyrody Jezioro Orłowo Małe

(1)

Jezioro Orłowo Małe położone jest 10 km na północ od Nidzicy. Można tu dotrzeć szlakiem turystycznym wiodącym ze wsi Orłowo do Brzeźna Łyńskiego. Z Nidzicy rowerzyści dojadą tu oznakowanym na żółto Szlakiem Bursztynowym. Najstarszy rezerwat faunistyczny na terenie powiatu nidzickiego utworzono w 1958 roku w celu ochrony żółwia błotnego (Emys orbicularis), gatunku zanikającego w Polsce. Przez wiele lat był on jedynym tego typu rezerwatem w kraju. Dla ułatwienia prowadzenia obserwacji nad jeziorem wybudowano taras widokowy.

W pobliskim Orłowie znajduje się cmentarz wojenny z czasów I wojny światowej. Usytuowany na zachodnim skraju wsi, na wysokim brzegu Łyny, przy szosie wiodącej do Nidzicy, ma kształt prostokąta. Granice cmentarza obsadzono lipami, od strony szosy odgrodzono go murem kamiennym. Zbiorowe mogiły żołnierzy armii rosyjskiej zajmują północno-wschodnią stronę nekropolii i część po stronie przeciwnej, gdzie przeważają pochówki żołnierzy niemieckich. Groby oficerów i podoficerów usytuowane są w dwurzędowym okręgu przed pomnikiem, po obu stronach głównej alei.

Atrakcje w pobliżu

Rezerwat przyrody Koniuszanka II

Rezerwat przyrody Koniuszanka II

Nazwa tego rezerwatu leśnego pochodzi od rzeki Koniuszanki, która przez niego przepływa. Rezerwat obejmuje obszar 64,55 ha, leżący przy ujściu rzeki do jeziora Omulew, a utworzono go w celu ochrony niezwykle malowniczego, przełomowego odcinka Koniuszanki oraz otaczających go lasów położonych na styku strefy pojeziernej z Sandrem Kurpiowskim. 

Rezerwat przyrody Źródła rzeki Łyny

Rezerwat przyrody Źródła rzeki Łyny

Noszący imię prof. Romana Kobendzy rezerwat utworzono w 1959 roku, obejmując ochroną rozległą dolinę zajmującą 120,54 ha z licznymi bocznymi wąwozami i dolinkami o stromych zboczach. Dla wygody zwiedzających przy rezerwacie utworzone zostały parkingi, a na jego terenie – schody i pomosty ułatwiające penetrację zboczy oraz obserwowanie interesującego zjawiska, jakim jest wsteczna erozja źródliskowa. Stanowi ona zjawisko bardzo rzadko spotykane w Europie.

Sprawdź możliwości aplikacji

Galeria multimedialna