Rezerwat przyrody Źródła rzeki Łyny

(0)

Noszący imię prof. Romana Kobendzy rezerwat utworzono w 1959 roku, obejmując ochroną rozległą dolinę zajmującą 120,54 ha z licznymi bocznymi wąwozami i dolinkami o stromych zboczach. Dla wygody zwiedzających przy rezerwacie utworzone zostały parkingi, a na jego terenie – schody i pomosty ułatwiające penetrację zboczy oraz obserwowanie interesującego zjawiska, jakim jest wsteczna erozja źródliskowa. Stanowi ona zjawisko bardzo rzadko spotykane w Europie.

W dolinie, przy początkowym biegu rzeki Łyny, leży osada Łyński Młyn. Pierwsze wzmianki o niej pochodzą z 1387 r. Właścicielem młyna był wówczas komtur krzyżacki Johann von Baffort z Ostródy. Spiętrzenie wody utworzyło jeziorko o powierzchni 1 ha. Początkowo w młynie mielono zboże na mąkę, później przystosowano go do wyrobu kaszy. W 1657 r. budynki gospodarcze młyna wykorzystywali sukiennicy z Nidzicy, korzystając z siły wody do napędzania pras folusza. Podczas I wojny światowej młyn czasowo zajęli Rosjanie. Po wojnie obiekt nadal funkcjonował.

Atrakcje w pobliżu

Rezerwat przyrody Jezioro Orłowo Małe

Rezerwat przyrody Jezioro Orłowo Małe

Jezioro Orłowo Małe położone jest 10 km na północ od Nidzicy. Można tu dotrzeć szlakiem turystycznym wiodącym ze wsi Orłowo do Brzeźna Łyńskiego. Z Nidzicy rowerzyści dojadą tu oznakowanym na żółto Szlakiem Bursztynowym. Najstarszy rezerwat faunistyczny na terenie powiatu nidzickiego utworzono w 1958 roku w celu ochrony żółwia błotnego (Emys orbicularis), gatunku zanikającego w Polsce. Przez wiele lat był on jedynym tego typu rezerwatem w kraju. Dla ułatwienia prowadzenia obserwacji nad jeziorem wybudowano taras widokowy.

Sprawdź możliwości aplikacji

Galeria multimedialna