Zabytkowe kościoły Mrągowa

(0)

Najpiękniejsze zabytkowe kościoły Mrągowa to:

Kościół p.w. św. Wojciecha, zabytek architektury neogotyckiej. Od 1860 r. budynek był kilkakrotnie rozbudowywany. Uwagę zwracają oryginalne witraże przedstawiające sceny męczeństwa św. Wojciecha z roku 1894.

Kościół ewangelicki przy ul. Kościelnej, typowy przykład budownictwa sakralnego Prus Wschodnich z XVIII wieku. Na szczególną uwagę zasługują organy w stylu rokokowym.

Kościół prawosławny położony przy ul. Roosevelta, dawniej synagoga żydowska. Do dziś zachowały się w niej zabytkowe okna witrażowe. Budynek jest obecnie jedną z dwóch dawnych synagog zachowanych w województwie.

Kościół w Szestnie z XIV w., zabytek architektury gotyckiej, nie zniszczony podczas II wojny światowej. Dlatego też, na szczególną uwagę zasługuje jego oryginalne XVII w. wyposażenie: ołtarz główny, chorągwie pogrzebowe, ambona, balustrada schodów, ławki oraz organy w stylu rokokowym.

Atrakcje w pobliżu

Koszary wojskowe w Mrągowie

Koszary wojskowe w Mrągowie

Dawne koszary piechoty przy ul. Wojska Polskiego to zespół 22 zabytkowych budynków z przełomu XIX i XX wieku. Na kompleks składają się: koszarowce, biuro przepustek, kasyno oficerskie, budynki administracyjne i gospodarcze, place musztry. Koszary stanowią jeden z najlepiej zachowanych przykładów pruskiej architektury neogotyckiej w regionie.

Góra Czterech Wiatrów

Góra Czterech Wiatrów

Góra Czterech Wiatrów położona nad jeziorem Czos niedaleko Mrągowa jest wspaniałym punktem widokowym, z którego można podziwiać panoramę miasta i okolic. W 2004 r. otwarto tu „Ośrodek Narciarski G4W”, który już dwa lata późniejzdobył pierwszą nagrodę w konkursie na „Najlepszy Produkt i Usługę Warmii i Mazur”.

Mrągowo rowerową stolicą Mazur

Mrągowo rowerową stolicą Mazur

Mrągowo to miasto ludzi aktywnych. Działania rozwijające sport i rekreację podejmowane są tutaj na podstawie strategii „Sport zmienia” – pierwszego tego typu dokumentu w Polsce opracowanego metodą partycypacyjną.

Sprawdź możliwości aplikacji

Galeria multimedialna