Kanał Mazurski – hydrotechniczna perełka mazur

(0)

Kanał Mazurski jest jedną z unikalnych budowli z oryginalnymi rozwiązaniami technicznymi, wspaniale wkomponowaną w środowisko naturalne. Niegdyś pełnił funkcję energetyczną, z której zrezygnowano na rzecz transportu drogą wodną i turystyki. 

Na terenie Polski Kanał Mazurski biegnie od jez. Mamry przez jez. Rydzówkę, w kierunku północno – zachodnim do granicy państwa. Na tym odcinku znajduje się pięć śluz, z których tylko jedna jest czynna (Guja Piaski). Wybudowano również dwie zasuwy (jazy) zabezpieczające kanał w razie awarii śluz: Leśniewo Górne i Piaski. Łączna długość kanału wynosi 51,3 km, z czego 22 km znajdują się na terenie Polski. Wszystkie istniejące urządzenia na kanale są traktowane jako zabytki hydrotechniki. Nieczynne odcinki kanału wypełnione stojącą wodą i porośnięte bujną roślinnością stanowią doskonałe warunki do budowy żeremi przez bobry.

Atrakcje w pobliżu

Punkt widokowy jeziora Mamry

Punkt widokowy jeziora Mamry

Trasa do punktu widokowego prowadzi ścieżką rowerową wzdłuż Kanału Węgorzewskiego do miejsca, w którym Węgorapa wypływa z jeziora Mamry. Nazwa rzeki „Węgorapa” pochodzi od staropruskich określeń: Angurgis-węgorz, ape-rzeka. W średniowieczu rzeka wypływała z jeziora dwoma ciekami łączącymi się po kilkuset metrach.

Kościół we wsi Radzieje

Kościół we wsi Radzieje

Kościół klasycystyczny, wybudowany w 1673 r. dzięki finansowemu wsparciu Ahasvera von Lehndorffa. Przywilejem Fryderyka Wilhelma z 1683 r. Ahasver von Lehndorff uzyskał dziedziczne prawo patronackie nad kościołem. 

Pałac Lehndorffów w Sztynorcie

Pałac Lehndorffów w Sztynorcie

Pałac Lehndorffów z XVI w. znajdujący się w Sztynorcie Dużym jest najważniejszym zabytkiem w okolicy. W latach 1572-1945 stanowił główną siedzibę jednego z najznaczniejszych rodów pruskiej szlachty, którego przedstawiciele zasiadali także na zamku giżyckim, jako starostowie.

Kościół pw. św. Józefa w Węgielsztynie

Kościół pw. św. Józefa w Węgielsztynie

Budynek kościoła to w znacznej części gotycka budowla z połowy XV wieku, wzniesiona przez Zakon Krzyżacki. Pierwotnie budynek pełnił funkcje obronne. Jest to jeden z najstarszych zabytków w gminie Węgorzewo.

Wyspa Upałty

Wyspa Upałty

Jest to największa wyspa na jeziorze Mamry oraz w całej Krainie Wielkich Jezior Mazurskich. Charakteryzuje się ponad 200-letnim drzewostanem

Sprawdź możliwości aplikacji

Galeria multimedialna