Barokowy Kościół w Cichym

(0)

Barokowy Kościół w Cichym należy do najcenniejszych zabytków architektury w powiecie oleckim. Wybudowano go w 1566 r. Podczas Potopu Szwedzkiego w 1656 r. świątynia przetrwała najazd Tatarów, którzy spalili we wsi wiele budynków.

Budowlę ocalił szczęśliwy zbieg okoliczności. Towarzyszący Tatarom oficer polski spostrzegł na ołtarzu wizerunek Matki Boskiej z Dzieciątkiem Jezus. Sądził zatem, że trafił do wsi katolickiej. W kościołach protestanckich nie było bowiem obrazów przedstawiających Matkę Boską. Tatarzy w obawie przed gniewem Polaków zrezygnowali z podpalenia kościoła.

W 1727 roku świątynia przeszła gruntowną renowację. Na krypcie przed głównym ołtarzem znajdują się trzy kamienne płyty nagrobkowe z lat 1677, 1700 i 1714 wraz z epitafiami w języku polskim, odnoszące się do zmarłych pastorów z rodu Giżyckich. Świadczy to o polskości osadnictwa w powiecie oleckim.

Sprawdź możliwości aplikacji

Galeria multimedialna